ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dijous, 30 abril 2020 09:20

És legal gravar trucades telefòniques?

A l’actualitat és molt fàcil registrar o gravar una conversació telefònica. Hi ha moltes maneres de fer-ho, algunes més artesanals que altres. La pregunta no és tant com dur a terme aquesta gravació sinó si és legal gravar una trucada telefònica i, si ho és, en quines condicions o quines normes hem de complir per no incórrer en cap problema amb la legislació vigent.

Hi ha moltes raons per gravar una trucada de telèfon: deixar constància d’una decisió o acord important amb un client, superior o company de treball, guardar un registre d’una conversació o reunió per després posar per escrit el més rellevant... En definitiva, gravar una conversació telefònica té com a propòsit que quedi una prova que aquesta conversa es va produir, al igual que prenem notes per escrit.

Gràcies a la tecnologia actual i a la informàtica en particular, és molt fàcil gravar una conversa per així obtenir un arxiu d’àudio que podem guardar, compartir o inclús transcriure de manera manual o automàtica. La pregunta és si hem de gravar aquesta trucada i en quines condicions segons la legislació espanyola.

La resposta curta és que sí, pots gravar una trucada telefònica. L’exemple més popular està en aquelles trucades que hauràs realitzat en alguna ocasió per contractar un servei telefònic o contractat un proveïdor d’electricitat o gas natural. Antany, el procés era exclusivament presencial, però en l’actualitat, la majoria de tasques administratives es poden fer per telèfon i, precisament, registrant la teva veu responent a unes preguntes perquè quedi clar que estàs d’acord amb el servei que t’estan oferint.

Però ampliem el catàleg de necessitats o situacions en què ens interessi gravar una trucada. Vegem fins a quin punt la llei espanyola ens permet o no registrar una conversa telefònica.

CLASSIFICANT LES GRAVACIONS TELEFÒNIQUES

A nivell legal, per saber si una gravació compleix o no amb la legislació, hem de diferenciar entre dos tipus de gravacions: pròpies o alienes. Segons ILP Advocats, “serà vàlid gravar una conversa sempre i quan sigui una gravació pròpia, això és, que qui estigui gravant sigui subjecte actiu i partícip de la mateixa”. És a dir, “qui publica la conversa és la pròpia persona que l’ha emès, i el que resulta gravat ha accedit voluntàriament a tenir aquest contacte sent responsable de les expressions utilitzades i del contingut de la conversa”.

En resum. És legal una gravació telefònica en què els qui participin en ella saben que estan sent gravats i consenten aquesta gravació. El mateix passa amb la seva difusió, ha d’haver un consentiment explícit.

Vist d’una altre manera. Una gravació aliena és il·legal perquè vulnera un Dret Fonamental en concret el del secret de les comunicacions, i que es contempla a l’article 18.3 de la Constitució Espanyola. És a dir, gravar una trucada telefònica aliena, en la qual no participem nosaltres atempta contra la intimitat de les persones. La pena, segons l’Article 197 del Codi Penal, pot ser d’entre un i quatre anys de presó i multa de 12 a 24 mesos.

LA DIFERÈNCIA ENTRE GRAVAR I DIFONDRE

Ara bé. Cal diferenciar dues acciones separades. La gravació i la difusió. La primera ja hem vist com es permet o no segons l’aprovin els que hi apareixen. Un cas a part és la difusió de la gravació.

En aquest cas, mantenir en privat una trucada telefònica no té perquè ser il·legal, encara si no és consentida, si no es difon el seu contingut, cosa que atemptaria contra la Llei Orgànica de Protecció de Dades, LOPD, en especial si en la conversa es tracten temes personals de la persona que no ha donat permís per a la seva difusió. De totes maneres, la LOPD està enfocada en especial a trucades comercials i al possible ús que es faci de les gravacions i de les dades que apareixen en elles.

Podem gravar converses telefòniques per recordar-les en el futur, deixar constància d’una decisió o acord, recuperar-la com a recordatori a l’altra persona, etc. Això no implica que anem a difondre aquesta trucada amb altres persones.

Les excepcions a la difusió de trucades telefòniques no consentides tenen que veure amb l’obtenció de proves per a un procés judicial o amb interès informatiu per part de periodistes i mitjans de comunicació. No obstant això, aquestes excepcions estan també legislades. Per exemple, per regla general el dret a la intimitat preval enfront a la prova judicial.

En definitiva, per a ús personal, podem gravar una trucada telefònica si participem en ella, s’avisi o no als altres participants i/o aquests donin la seva aprovació. L’advertència i l’aprovació condicionarà la legalitat de la sev difusió o la seva utilització per a fins comercials o en processos judicials.

hipertextual.com